image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Obowiązek    uzyskania    pozwolenia    na    wytwarzanie   odpadów    dotyczy    wytwórców   odpadów,   którzy w związku z eksploatacją instalacji wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg/rok lub odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tysięcy Mg/rok (art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U.2013.1232 j.t z późn.zm.).

Eksploatacja   instalacji  lub  urządzenia to   użytkowanie   instalacji  lub  urządzenia  oraz  utrzymywanie  ich   w   sprawności   (art.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia   2001   Prawo   ochrony   środowiska  Dz.U.2013.1232 j.t z późn.zm.).

Instalacja to stacjonarne urządzenie techniczne; zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu; budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję (art.3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska Dz.U.2013.1232 j.t z późn.zm.).

Wytwórca   odpadów,   który   podlega   pod   obowiązek   uzyskania   pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów, a chciałby dodatkowo prowadzić działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów może złożyć do urzędu jeden wniosek - wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. We wniosku tym, musi jednak uwzględnić wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Profesjonalizm i zaangażowanie

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przygotować dla Państwa profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Rzetelnie          przygotowana          dokumentacja  i pośrednictwo naszej firmy pomiędzy Inwestorem, a pracownikami administracji samorządowej znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie pozwolenia.

Konkurencyjne ceny

Cena za wykonanie opracowań jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia, ponieważ jest ona uzależniona od rodzaju dokumentacji, jaką należy przygotować, rodzaju inwestycji oraz jej lokalizacji.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami może w pełni sprostać ich oczekiwaniom.