image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓW

Świadczenie usług transportu odpadów poprzez odbieranie odpadów od posiadaczy odpadów (np. od właścicieli nieruchomości) i ich transport do wskazanych przez posiadaczy odpadów miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, podlega pod obowiązek uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

Termin ważności wydawanych zezwoleń na transport odpadów z czasu oznaczonego – nie dłuższego niż 10 lat uległ zmianie w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2013r. (Dz.U.2013.21 z późn.zm.).

Nowa    ustawa    przewiduje    utworzenie rejestru    podmiotów    wprowadzających   produkty,   produkty w  opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten  ma zostać  utworzony  najpóźniej  w  terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Po jego utworzeniu przedsiębiorca transportujący odpady będzie zobowiązany uzyskać wpis do rejestru, a zezwolenia na transport odpadów nie będą już wydawane.

Do czasu utworzenia rejestru zezwolenia na transport odpadów wydawane będą na podstawie dotychczasowych przepisów określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn.zm.). Zezwolenia te będą jednak ważne do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do nowo utworzonego rejestru lub z dniem uzyskania wpisu, w przypadku gdy został on uzyskany w terminie wcześniejszym.

Profesjonalizm i zaangażowanie

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska może przygotować dla Państwa profesjonalne opracowania z zakresu ochrony środowiska. Rzetelnie          przygotowana          dokumentacja  i pośrednictwo naszej firmy pomiędzy Inwestorem, a pracownikami administracji samorządowej znacznie skraca czas oczekiwania na wydanie pozwolenia.

Konkurencyjne ceny

Cena za wykonanie opracowań jest ustalana indywidualnie dla każdego zlecenia, ponieważ jest ona uzależniona od rodzaju dokumentacji, jaką należy przygotować, rodzaju inwestycji oraz jej lokalizacji.

Firma EKOMOS Ochrona Środowiska świadczy usługi na terenie całego kraju, a dzięki bezpośrednim kontaktom ze zleceniodawcami może w pełni sprostać ich oczekiwaniom.