image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

Zachęcamy Państwa do podjęcia stałej współpracy z firmą EKOMOS Ochrona Środowiska na zasadach outsourcingu. Takie  rozwiązanie  pomoże  uporządkować wszystkie  sprawy  z zakresu ochrony środowiska w Państwa firmie. W  ramach  umowy outsourcingu oferujemy m.in. przygotowanie sprawozdań do urzędów z zakresu ochrony środowiska. Sprawozdania te  zostały wymienione w zakładce sprawozdania i ewidencje. 
Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdań do urzędów. Rodzaje tych sprawozdań są uzależnione od profilu prowadzonej działalności. W ramach umowy outsourcingu na bieżąco informujemy przedsiębiorcę, które sprawozdania należy złożyć, do jakich urzędów i w jakich terminach.

W ramach stałej współpracy oferujemy również bieżące kontrolowanie ważności posiadanych przez Państwa decyzji administracyjnych. Informujemy z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności przygotowania wniosku o wydanie nowego pozwolenia. Prowadzimy  także  bieżący  monitoring  limitów  jakościowych  i ilościowych   określonych   w   posiadanych   przez   Państwa   decyzjach   administracyjnych  i  zgłoszeniach. 

W przypadku kontroli organów ochrony środowiska takich jak m.in. wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, czy urząd marszałkowski pomagamy w skompletowaniu dokumentów, przyjeżdżamy na kontrolę i pomagamy w składaniu wyjaśnień.

Profesjonalnie przygotowane sprawozdania i dokumentacje z zakresu ochrony środowiska pozwalają przedsiębiorcom na uniknięcie:

  • kar administracyjnych za przekroczenie norm i standardów  określonych w przepisach ochrony środowiska
  • kar administracyjnych za nierzetelne przygotowanie sprawozdań
  • kar administracyjnych za nieterminowe z łożenie sprawozdań do urzędów
  • obowiązku uiszczenia odsetek od zaległości podatkowych w przypadku konieczności dokonywania korekt sprawozdań
  • decyzji   administracyjnej   zakazującej   prowadzenia   działalności   w   związku   z   niedotrzymaniem  norm   i   standardów z zakresu ochrony środowiska


Umowa współpracy na zasadach outsourcingu zapewnia Państwu również bieżące doradztwo w zakresie ochrony środowiska. W  przypadku  pojawienia  się pytań, czy wątpliwości  mogą  się  Państwo  skontaktować z firmą EKOMOS i zapytać o regulacje prawne, skutki podjęcia decyzji,  rozwiązania umożliwiające dotrzymanie norm i standardów z zakresu ochrony środowiska.

Outsourcing z ang. outside-resource-using

Outsourcing   w   obecnych   czasach   jest  jedną  z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem,   która    przynosi    korzyści  w wielu wymiarach.

Oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł (zasobów) zewnętrznych. Polskim  odpowiednikiem tego terminu może być „obsługa zewnętrzna”.  Istotą  koncepcji outsourcingu jest przekazywanie określonych zadań usługodawcy zewnętrznemu, specjalizującemu się w danej dziedzinie.

Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy polega na przekazaniu obowiązków wynikających z zakresu ochrony środowiska firmie zewnętrznej specjalizującej się w tej dziedzinie.

Pracodowaca nie musi już "podrzucać" obowiązków z zakresu ochrony środowiska pracownikowi, który najcześciej zajmuje się czymś, co jest związane z profilem działalności firmy i nie ma czasu śliedzić tych wszystkich zmian w przepisach.

Stała umowa współprcy na zasadach outsourcingu z profesjonalną firmą zewnętrzną daje przedsiębiorcy pewność, że kontrole ochrony środowiska nie będą wiązały się ze stresem i koniecznością placenia kar, czy mandatów.