image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska  
image
Outsourcing Środowiskowy Pomagamy w poszukiwaniu rowiązań korzystnych pod względem ekonomicznym i jednocześnie bezpiecznych dla środowiska.
* * *
image image image

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności firmy EKOMOS Ochrona Środowiska Monika Szulc strona internetowa www.ekomos.info.pl, główny adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności firmy Ekomos ma charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych jest firma EKOMOS Ochrona Środowiska Monika Szulc, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 668 184 38 71, REGON 302385265, mieszcząca się miejscowości Chylin 113, 62 – 710 Władysławów, mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 667 – 275 – 475.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO” oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta tj. Usługobiorcę/Zleceniodawcę. Przykładowo, jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór osobisty przedmiotu zamówienia, zamiast przesyłki kurierskiej/pocztą polską, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, Zlecenia, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2. Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:
- zawarcie, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
- wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych
(w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń,
- marketing bezpośredni,
- tworzenie zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
- weryfikacja wiarygodności płatniczej,
- wsparcie obsługi,
- szeroko pojętej współpraca handlowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych zebranych przez Ekomos Ochrona Środowiska Monika Szulc:
- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe swoich Klientów tj. Usługobiorców/ Zleceniodawców/ i Kontrahentów wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora (wysyłka do Klienta sprawozdań, wniosków, dokumentacji).
- W przypadku Klienta, który korzysta z elektronicznych sposobów płatności lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
- Firma Ekomos (Administrator) korzysta z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne. Podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, biuro księgowe oraz inni podwykonawcy zewnętrzni.
- Administrator w razie konieczności udostępnia umowy outsourcingowe, umowy zlecenia oraz faktury VAT i zebrane w tych dokumentach dane osobowe organom kontrolnym oraz organom ścigania takim, jak urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, urząd celny, policja, sąd itp.
- Administrator w ramach realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy outsourcingowej lub umowy zlecenia w razie konieczności i za pisemną zgodą Klienta tj. Usługobiorcy/Zleceniodawcy udostępnia przygotowane sprawozdania, ewidencje, wnioski o wpisy do rejestrów, wnioski o wydanie/zmianę decyzji administracyjnych, organom przeprowadzającym kontrolę u Klienta. Takimi organami są urząd marszałkowski, generalna dyrekcja ochrony środowiska, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, starostwo, urząd miejski, urząd gminy itp.
- Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich Klientów tj. Zleceniodawców/Usługobiorców poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
- nazwa firmy,
- NIP, REGON, KRS firmy
- imię i nazwisko zleceniodawcy,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu kontaktowego,
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
- adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np.
w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami
i atakami.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo,
po rozwiązaniu umowy, dane osobowe będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz
ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

III. Cookies i dane eksploatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.ekomos.info.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Klient). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, można znaleźć m.in. tutaj: http://wszytskoociasteczkach.pl

2. Firma Ekomos może wykorzystywać cookies w celu przetwarzania danych do działań
re-marketingowych polegających na prezentowaniu reklam zachęcających do powrotu do strony www.ekomos.info.pl, a także reklam spersonalizowanych.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne
z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez firmę Ekomos – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

IV. Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozliczenia usługi/zlecenia, poprzez wystawienie faktury VAT przez Administratora danych swojemu Klientowi tj. Zleceniodawcy/Usługobiorcy.

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

- uprzednia zgoda Klienta,
- wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora),

V. Prawo kontroli i dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Klient tj. Zleceniodawca/Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. Jeśli Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do: wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. Klient tj. Usługobiorca/Zleceniodawca ma prawo do przenoszenia swoich danych – tj. ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody. Klient tj. Usługobiorca/Zleceniodawca może też zlecić Administratorowi przesłanie swoich danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

6. Powyższe uprawnienia opisane w pkt. 1-5 Klient Zleceniodawca/Usługobiorca może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO), kontaktując się
z Administratorem pod adresem: EKOMOS Ochrona Środowiska Monika Szulc, Chylin 113, 62 – 710 Władysławów, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , telefon 667 – 275 – 475.

7. Klientowi tj. Zleceniodawcy/Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego (w Polsce Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

VI. Postanowienia końcowe

1. Strona internetowa Administratora tj. www.ekomos.info.pl, wiadomości e-mail wysyłane przez Administratora, artykuły zamieszczane przez Administratora na swoim profilu społecznościowym https://www.facebook.com/Ekomos-Ochrona-%C5% 9Arodowiska-Monika-Szulc-367354910031897/?ref=br_rs, mogą zawierać odnośniki
do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko firmy Ekomos Ochrona Środowiska Monika Szulc i jej strony internetowej www.ekomos.info.pl oraz profilu społecznościowym https://www.facebook.com /Ekomos-Ochrona-%C5%9Arodowiska-Monika-Szulc-367354910031897/?ref=br_rs .

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
- Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
- Certyfikat SSL.

Outsourcing z ang. outside-resource-using

Outsourcing   w   obecnych   czasach   jest  jedną  z najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem,   która    przynosi    korzyści  w wielu wymiarach.

Oznacza dosłownie korzystanie ze źródeł (zasobów) zewnętrznych. Polskim  odpowiednikiem tego terminu może być „obsługa zewnętrzna”.  Istotą  koncepcji outsourcingu jest przekazywanie określonych zadań usługodawcy zewnętrznemu, specjalizującemu się w danej dziedzinie.

Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy polega na przekazaniu obowiązków wynikających z zakresu ochrony środowiska firmie zewnętrznej specjalizującej się w tej dziedzinie.

Pracodowaca nie musi już "podrzucać" obowiązków z zakresu ochrony środowiska pracownikowi, który najcześciej zajmuje się czymś, co jest związane z profilem działalności firmy i nie ma czasu śliedzić tych wszystkich zmian w przepisach.

Stała umowa współprcy na zasadach outsourcingu z profesjonalną firmą zewnętrzną daje przedsiębiorcy pewność, że kontrole ochrony środowiska nie będą wiązały się ze stresem i koniecznością placenia kar, czy mandatów.