image
Dokumentacje i Ekspertyzy Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji z zakresu ochrony rodowiska w konkurencyjnej cenie
image
Sprawozdania i Ewidencje Gwarantujemy terminowe i rzetelne przygotowanie sprawozda z zakresu ochrony rodowiska
image
Pomagamy w poszukiwaniu rowiza korzystnych pod wzgldem ekonomicznym i jednoczenie bezpiecznych dla rodowiska.
* * *
image image image
DOKUMENTACJE I EKSPERTYZY
Poznaj Ofert Zajrzyj po szczegy
SPRAWOZDANIA I
EWIDENCJE
Poznaj Ofert Zajrzyj po szczegy
OUTSOURCING RODOWISKOWY
Poznaj Ofert Zajrzyj po szczegy

Aktualnoci

Spora grupa przedsibiorcw nadal nie jest wiadoma tego, e podlega pod jakiekolwiek obowizki z zakresu ochrony rodowiska. Wielu z nich dowiaduje si o tym podczas kontroli wojewdzkiego inspektoratu ochrony rodowiska lub urzdu marszakowskiego. Niestety nieznajomo przepisw najczciej skutkuje koniecznoci zapacenia dotkliwych kar administracyjnych, zoenia wszystkich zalegych sprawozda oraz uiszczenia odsetek z tytuu zalegoci podatkowych.

Nawizanie staej wsppracy z firm EKOMOS i powierzenie nam obowizkw z zakresu ochrony rodowiska, pozwoli Pastwu zaoszczdzi niepotrzebnych stresw podczas kontroli wojewdzkiego inspektoratu ochrony rodowiska (WIO), czy te urzdu marszakowskiego.